Důležité informace pro účastníky a rodiče

Nástup do kempu:

 

Příjezd a ubytování je první den mezi 13:00 - 14:00 na recepci SC Nymburk.

 

Podmínkou pro nástup do kempu je předložení průkazu zdravotního pojištění (popř. kopie), který bude přechovávat pověřená osoba čitelně vyplněné a podepsané Prohlášení o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti včetně formuláře Předání a převzetí dítěte.

 

Adresa místa konání kempu:

 

Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, 288 35 Nymburk

 

Prohlášení o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti:

 

Prohlášení o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti bude všem účastníkům kempů a rodičům zasláno na jejich e-mailové adresy nebo je možné si ho stáhnout na www.lfa99.cz.

 

Dokument se aktuálně připravuje a bude k dispozici v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

 

Časový harmonogram kempu:

 

Časový harmonogram kempu bude všem účastníkům kempů a rodičům zaslán na jejich e-mailové adresy nebo je možné si ho stáhnout na www.lfa99.cz.

 

Dokument se aktuálně připravuje a bude k dispozici v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

 

Co s sebou na kemp:

 

Doporučený seznam věcí, které je nutné vzít si s sebou na kempy bude všem účastníkům kempů a rodičům zasláno na jejich e-mailové adresy nebo je možné si ho stáhnout na www.lfa99.cz.

 

Dokument se aktuálně připravuje a bude k dispozici v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

 

Faktura:

 

Faktura za uhrazení poplatku za kemp bude všem rodičům předána při nástupu na kemp.

 

Pojištění a škody:

 

Organizátor kempů má sjednané Pojištění odpovědnosti za škodu.

 

Svým podpisem nebo odesláním přihlášky na kemp rodiče vyjadřuji souhlas s výše uvedeným prohlášením: 

"Prohlašuji, že jsem si vědom, že účast na kempu představuje riziko nebezpečí nehod, úrazů, škod na zdraví a majetku. Zvážil jsem a rozumím všem těmto rizikům, včetně jejich možného rozsahu a dopadu a prohlašuji, že hodlám o své vlastní vůli tato rizika podstoupit na vlastní nebezpečí. Beru na vědomí, že organizátor kempu nenese odpovědnost za případné škody na majetku a zdraví, nebo za zranění související s účasti na kempu nebo jeho návštěvou."

 

Organizátor kempů bude případně vyžadovat projednání vzniklých škod a závazků účastníků s rodiči před odjezdem z kempů.

 

Ukončení a odjezd z kempu:

 

Oficiální ukončení kempu proběhne poslední den v 15:30 - 16:00 hodin.

 

Rodiče si převezmou účastníka kempu na základně písemného potvrzení a bude jim vrácen průkazu zdravotního pojištění, případně další osobní věci.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a ochrana osobnosti:

 

Účastník kempů bere na vědomí, že Letní fotbalová akademie je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a účastník tímto dává společnosti Letní fotbalová akademie výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Účastník může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, přičemž toto odvolání je účinné dnem, kdy písemný projev vůle účastníka dojde na adresu společnosti Letní Fotbalová Akademie, ulice Sadová 524, PSČ 25065 Líbeznice, CZ.