Přihláška na kemp LFA 2019

Vyjádření souhlasu : " Souhlasím s Prohlášením " - "Prohlašuji, že jsem si vědom, že účast na akci představuje riziko nebezpečí nehod, úrazů, škod na zdraví a majetku. Zvážil jsem a rozumím všem těmto rizikům, včetně jejich možného rozsahu a dopadu a prohlašuji, že hodlám o své vlastní vůli tato rizika podstoupit na vlastní nebezpečí. Beru na vědomí, že organizátor akce nenese odpovědnost za případné škody na majetku a zdraví, nebo za zranění související s účastí na akci nebo jeho návštěvou."

  • Zaškrtnutím pole "Souhlasím s Prohlášením" vyjadřuji souhlas s výše uvedeným prohlášením.

 

Vyjádření souhlasu : " Souhlasím se zpracováním osobních údajů " - Účastník bere na vědomí, že LETNÍ FOTBALOVÁ AKADEMIE, IČO: 26650738 je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a účastník tímto dává společnosti LETNÍ FOTBALOVÁ AKADEMIE, IČO: 26650738 výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účastník může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, přičemž toto odvolání je účinné dnem, kdy písemný projev vůle účastníka dojde na adresu společnosti LETNÍ FOTBALOVÁ AKADEMIE, Sadová 524, 250 65 Líbeznice.

  • Zaškrtnutím pole "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" dávám společnosti LETNÍ FOTBALOVÁ AKADEMIE, IČO: 26650738 výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.